REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
A D M I N I S T R A Ț I A
P A R C U L U I    N A T U R A L   C O M A N A  R.A.
DJ 411 - 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 037-2998863,   fax: 037-2899062, www.comanaparc.ro;
e-mail: comanaparc@gmail.com
Denumire: R.N.P. ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Comana R.A.
CIF: RO25667302Nr.reg.com : J52/340/2009 Cont bancar: RO53BRDE190SV06000221900
  
Get the Flash Player to see this rotator.

- Restrictii:
       Pana la aprobarea planurilor proprii de management, care reglementeaza in amanunt regimul de protectie si zonarea dataliata, in zonele de conservare speciala se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si conservare.

- Activitati permise:
            1.in zonele de conservare speciala, dar in afara rezervatiei stiintifice cu regim strict de protectie, se pot desfasura urmatoarele activitati:
- de natura stiintifica si educativa,
- turismul controlat,
- utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunitatii ce detin pasuni in interiorul parcului, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele aprobate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente in zona de conservare speciala,
- localizarea si stingerea operativa a incendiilor,
- interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritate publica centrala care raspunde de mediu a planului de actiune provizoriu elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in functiune a planului de management,
- interventiile in scopul protectiei si mentinerii ecosistemelor naturale si reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al parcului, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritatea publica centrala care raspunde de mediu,
- actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, in baza aprobarii autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, autoritatea publica centrala care raspunde de mediu si autoritatea publica centrala care raspunde de ape, la propunerea consiliului stiintific al parcului,
- actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri si monitorizare a acestora, cu avizul consilului stiintific al parcului.

            2. in afara zonelor de conservare speciala:
- activitatile prevazute in H.G.2151/2004 art.3 alin.(5),
- activitatile traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice si juridice care detin terenuri in interiorul parcului sau de comunitati locale, cu aprobarea administratiei parcului,
- lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere, lucrari de conservare si de igienizare,
- aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor. Tratamentele aplicate pot fi reprezentate de: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive cu perioada lunga de regenerare, tratamentul taierilor rase in benzi sau in parchete mici, in cazul molodisurilor pure si arboretelor de plop euroamerican si tratamentul taierilor in crang in salcamete si zavoaie de plop si salcie, tratamentul taierilor succesive si progresive clasice sau in margine de masiv,
- orice alte activitati aprobate de administratia parcului si de consiliul stiintific, care nu pun  in pericol conservarea patrimoniului natural al parcului,
- orice alte activitati aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de mediu cu avizul Academiei Romane prin ordin de ministru.

 


R.N.P. ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Comana R.A.
CIF: RO25667302 ; Nr.reg.com : J52/340/2009
Cont bancar: RO53BRDE190SV06000221900    Harta Parcului