REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
A D M I N I S T R A Ț I A
P A R C U L U I    N A T U R A L   C O M A N A  R.A.
DJ 411 - 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 037-2998863,   fax: 037-2899062, www.comanaparc.ro;
e-mail: comanaparc@gmail.com
Denumire: R.N.P. ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Comana R.A.
CIF: RO25667302Nr.reg.com : J52/340/2009 Cont bancar: RO53BRDE190SV06000221900
  
Get the Flash Player to see this rotator.

Habitatele prioritare identificate in aceste arii protejate se regasesc numai partial in Conventia de la Berna, fiind necesara includerea acestora in regimul de clasificare prioritara a Directivei Habitate a Consiliului Europei, pentru a putea demonstra ca regimul de protectie a habitatelor prioritare corespunde si criteriilor de prioritate stabilite pentru Reteaua NATURA 2000. De asemenea foarte multe specii de flora si fauna au fost identificate in aceste arii protejate,  acestea regasindu-se in Lista Rosie Europeana, fiind reprezentative cu un procent ridicat atat in cadrul ariei respective cat si la nivel national.
In Parcul Natural Comana au fost deja identificate :

  • Pasari: 141 specii, din care 71 protejate international, prevazute in anexele Conventiei de la Berna, iar 15 in Directiva Pasari a Consiliului Europei, nr.79/409
  • Pesti : 13 specii identificate prin studii (date mai recente identifica insa 19 specii), dintre care 5 specii sint protejate de legislatia nationala (cleanul-Leuciscus Boristenicus- apare pe lista rosie a speciilor de vertebrate din Romania si este present cu o subspecie endemica  ;   tiganusul- Umbra krameri   ;   tiparul-Misgurnus fossilis    ;  doua specii de guvizi  )
  • Mamifere: 31 de specii,  din care 5 protejate prin Conventia de la Berna ( vidra si pisica salbatica protejate prin Legea 103 / 1996)
  • Reptile : 8 specii , din care 2 protejate prin Conventia  de la Berna ( sarpele de apa – Natrix tessellata , o sopirla = napirca , sarpele de sticla – Anguis fragillis)
  • Amfibieni: 8 specii identificate , din care 5 strict protejate ( Conv. De la Berna)
  • Asociatii vegetale: peste 20 ( citat din Nedelcu , 1967)
  • Plante : - peste 200 de specii si subspecii in rezervatiile de bujor, ghimpe si margaritar, din care 70 pe cale de disparitie si 2 strict protejate de legislatia romaneasca( ghimpele si bujorul)
   • peste 1250 specii de plante pe teritoriul actual al parcului (citat  din Tornavschi si colaboratorii , 1974)    Harta Parcului