REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
A D M I N I S T R A Ț I A
P A R C U L U I    N A T U R A L   C O M A N A  R.A.
DJ 411 - 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 037-2998863,   fax: 037-2899062, www.comanaparc.ro;
e-mail: comanaparc@gmail.com
Denumire: R.N.P. ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Comana R.A.
CIF: RO25667302Nr.reg.com : J52/340/2009 Cont bancar: RO53BRDE190SV06000221900
  
Get the Flash Player to see this rotator.

Program de certificare locală

Certificarea vizează comunitățile din Parcul Natural Comana și limitrofe acestuia, respectiv persoanele fizice sau juridice angrenate în activitatea agricolă orientată spre profit, care implică accesul pe piața comercială prin punerea în vânzare a produselor obținute în aria protejată. Procedura de certificare se adresează acelor întreprinzători agricoli locali care consideră că etichetarea și promovarea produselor lor, sub egida Parcului Natural Comana, are potențialul de aduce o valoare adăugată procesului de comercializare.

De asemenea certificarea garantează proveniența poduselor din zonă protejată, etichetate ca fiind de încredere din perspectiva respectării principiilor, restricțiilor și valorilor parcului, obținute prin considerarea și aplicarea condițiilor de sustenabilitate în utilizarea resurselor ariei protejate, înglobând astfel o valoare ecologică superioară raportat la obiectivele de conservare ale parcului natural.


    Harta Parcului