REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
A D M I N I S T R A Ț I A
P A R C U L U I    N A T U R A L   C O M A N A  R.A.
DJ 411 - 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 037-2998863,   fax: 037-2899062, www.comanaparc.ro;
e-mail: comanaparc@comanaparc.ro
  
Get the Flash Player to see this rotator.

24963 ha, din care:
   - 8024 ha, fond forestier din care:
      - 1204 fond privat,
      - 6820 fond forestier de stat
   - 1206 ha balta Comana
   - cca 300 ha zone umede mlastinoase, saraturoase, inundabile periodic sau luciu de apa
   - 15433 ha localitati rurale, drumuri, terenuri agricole, pasuni, islazuri, etc.

 
    Harta Parcului